Điều khoản sử dụng

Milbank Monitor xin thông báo với quý khách hàng khi truy cập website milbankmonitor.com sẽ đồng nghĩa với việc quý khách đã hoàn toàn đồng ý với những điều khoản sử dụng mà chúng tôi đưa ra. Những điều khoản này nhằm đảm bảo quyền lợi cho toàn bộ quý khách cũng như nhà cung cấp dịch vụ.

Chúng tôi sẽ có quyền xóa bỏ, chỉnh sữa hoàn thêm mới các điều khoản này vào bất kì lúc nào mà không cần thông báo trước. Quý khách có thể thường xuyên kiểm tra để nắm được được những thay đổi về điều khoản sử dụng mới nhất từ chúng tôi.

Những điều khoản khi truy cập Milbankmonitor.com

1. Thương hiệu và bản quyền

Toàn bộ những tài sản của chúng tôi như các nội dung thông tin bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, video… dù đã đăng kí hay chưa đăng kí quyền sở hữu trí tuệ cần sẽ được hoàn toàn đảm bảo theo luật bản quyền của Việt Nam và quốc tế.

2. Yêu cầu khách hàng

Là một khách hàng sử dụng website các bạn cần nắm vững và có nghĩa vụ thực hiện cũng như đảm bảo mọi quy tắc ứng xử khi dùng website. Khách hàng sẽ có trách nhiệm về những hành vi và hoạt đông của quý khách hàng khi sử dụng website.

3. Xử lý vi phạm

Chúng tôi có quyền xử lý những khách hàng vi phạm điều khoản sử dụng, hạn chế hoặc cấm truy câp hoàn toàn với những khách hàng vi phạm điều khoản sử dụng mà không cân báo trước. Chính vì vậy, quý khách hàng cần tìm hiểu rõ về điều khoản cũng như thực hiện nó.

4. Những nguyên tắc cơ bản khi sử dụng

  • Không kích động bạo lực.
  • Không đưa những thông tin sai lệch, nội dung khiêu dâm hay phản cảm.
  • Không đưa những thông tin mê tín dị đoan.
  • Không mạo danh cá nhân hay tổ chức nhằm trục lợi hoặc thực hiện mục đích khác.
  • Không đăng nội dung lạm dụng trẻ vị thành niên.
  • Không đăng thông tin nhằm thu thập thông tin người khác: tên tuổi, số điện thoại, email….
  • Không đăng thông tin xâm phạm quyền riêng tư của người khác như mật khẩu, tài khoản, thẻ ngân hàng, địa chỉ nhà riêng khi chưa được cá nhân, chủ thể đồng ý.
  • Không đăng tin nhăm mục đích đe dọa, lừa đảo, hạ uy tín người khác.
  • Không đăng thông tin phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo, khuyết tật…

5. Chấm dứt và hủy bỏ quyền truy cập

Chúng tôi nắm hoàn toàn quyền quyết định về bất kì người dùng nào khi truy cập website. Nếu phát hiện những sự vi phạm về điều khoản sử dụng, chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản, xóa bài và từ chối cung cấp dịch vụ đối với những người vi phạm mà không cần báo trước.

6. Quyền và nghĩa vụ

Những khách hàng khi sử dụng website có thể xem, chia sẻ và sử dụng những tài nguyên được chia sẻ công khai trên website. Chung tôi khuyến khích các bạn sử dụng website đảm bảo theo nguyên tắc và điều khoản hoạt động được đưa ra.

Những thành viên chưa đủ tuổi vị thành niên khi dùng website cần có cha mẹ hoặc những người đủ thẩm quyền giám sát và hỗ trợ nhằm đảm bảo an toàn cho những đối tượng này trong suốt quá trình sử dụng internet.

Chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về hành vi của người dùng khi sử dụng website, trước khi truy cập và tương tác với những nội dung của website bạn cần tìm hiểu trước để tránh những vi phạm không đáng có.

Cám ơn quý khách hàng đã sử dụng website và tôn trọng điều khoản sử dụng của chúng tôi!